การพนันกับกล่องวิเศษ

fff27addba5a36a0e3c8c7ab1d49f8a1แต่การทำลายกล่องต้องขอพรจากกล่องให้ทำลายตัวมันเอง โดยทำตามเงื่อนไขเดิม คือจะต้องช่วยวิญญาณให้ครบสามดวงจึงจะขอพรให้กล่องถูกทำลายได้ ด้วยความที่เป็นคนดี มีจิตใจที่หนักแน่น ตรงไปตรงมา หลายครั้งไม่ขอพร กล่องจะต้องการทำร้ายเจ้าของกล่องโดยการบังคับ ข่มขู่สารพัดวิธี ที่จะทำให้เจ้าของกล่องยอมขอพรจนทำให้พลังอำนาจอันชั่วร้ายของกิเลสกลับมามีพลังเช่นเดิม แต่ด้วยความที่เป็นคนดี จึงทำให้ในหลายครั้งกล่องโกรธ